1970: herontdekking van de aquarel

1970 is een beslissend keerpunt. Marcel LUCAS herontdekt de techniek van de aquarel - die hij vroeger reeds toegepast heeft - en hij zal hierbij het bewijs leveren van een uitzonderlijke beheersing. Al zijn herinneringen komen terug boven en vermengen zich met de beelden die hij terugbrengt van zijn talrijke reizen naar Frankrijk, Zwitserland, …. Bergen, valleien, industriële of stedelijke structuren, alles wordt weer aaneengehecht om één geheel te maken in de doorschijnende lichten van de aquarel

Soleil carre

De baksteen doet zijn verschijning. Zij is terug  te vinden in quasi alle schilderijen van Marcel Lucas. Zij laat de kunstenaar toe om te spelen met het perspectief en de diepte. Tezamen met de boom is ze een bepalend kenmerk van zijn werk.

1977 - Spy (België)

Platanes de banlieue

De boom met zijn tentakels bevindt zich op het voorplan en lijkt het oppervlak van het papier te doorboren, de bakstenen tekenen zich af op het achterplan.
De transparantie en de vloeiende superpositie van de schakeringen contrasteren met de kracht en de stevigheid welke de beweging van de takken en weergave van de muur vertalen.

De techniek van de kunstenaar bevestigt zich en wordt persoonlijker.

1975 - Spy (België)

Petrochimie

Marcel Lucas transformeert de realiteit. De industriële structuren hebben zijn creativiteit evenzeer gestimuleerd als de vredige landschappen van de regio waar hij zijn leven doorbracht.

1974 - Spy (België)

Buisson rouge

Rood struikgewas of vuurwerk … Bij Marcel Lucas is de titel geen uitdrukking van een wil om de realiteit weer te geven. De compositie is de vrucht van de verbeelding van de kunstenaar. De titel komt later, wanneer men het werk moet ‘dopen’ voor een tentoonstelling. Bepaalde schilderijen hebben meerdere namen gekregen al naargelang het humeur van de kunstenaar.

1974 - Spy (België)

Haute tension

Na een bezoek aan de begraafplaats waar Marcel Lucas, mijn vader, rust verwijder ik me van het dorp in de richting van Givet, langs de weg van de “stropers”. Mijn blik verdwaalt in de verte. Plots merk ik aan mijn linkerkant de rook van de centrale van Chooz en de pylonen van de hoogspanningslijn. Het schilderij van mijn vader komt me terug voor geest en de convergentie springt in de ogen. Ik zal nooit weten of dit het gevolg is van een bewuste keuze van de kunstenaar of gewoon toeval

1974 - Spy (België)

La Montagne, le soleil et la mer

Licht, transparantie, diepgang.
De kunstenaar experimenteert met en consolideert de technieken die hem naar een verbazende beheersing leiden van de aquarelkunst.

1973 - Spy (België)

Automne en Valais


Marcel Lucas heeft de gave om diepte te geven aan zijn aquarellen.


De toeschouwer voelt zich aangetrokken door het licht en het perspectief. Hij heeft het gevoel deel uit te maken van het schilderij.

1973 - Spy (België)

Mélèzes

Marcel Lucas verblijft regelmatig in Zwitserland en voedt zijn verbeelding met de landschappen die hij tegenkomt.

In dit aquarel verweeft hij op een kundige manier de curven, het licht en de kleuren welke zo typerend zijn voor de lariksboom in de herfst.

1972 - Spy (België)

Val de l'arbre noir

De boom staat centraal. De compositie vertaalt een beweging van streven naar het licht.


De basiselementen van de compositie van Marcel Lucas bevestigen zich.

1972 - Spy (België)

Ardennes

Marcel Lucas vertaalt de eenvoud van de landschappen die hem omgeven. Het licht lijkt uit het binnenste van het schilderij te komen. De boom is reeds aanwezig maar de kunstenaar weet zelf nog niet dat deze een rol zal spelen in de evolutie van zijn kunst.

1972 - Spy (België)