Sint-Jakob van Compostella

In de laatste jaren van zijn leven was de kunstenaar begonnen met een bedevaart naar Sint-Jakob van Compostella. Hij had het zelf beslist en had zich laten verleiden door die verzamelplaatsen, vol eenzaamheid en spiritualiteit, op de weg naar Compostella. Iedere halte heeft bij hem een intense emotie doen ontstaan die vertolkt is in de 17 werken aan deze thematiek gewijd.


Bota Fumeiro


De kathedraal van de Saint-Jacques-de-Compostelleomvat talrijke juweeltjes. Marcel Lucas werd getroffen door het majestueuze karakter van de monumentale trap, door de barokke overvloed van de gevel maar het is de soberheid van het interieur dat hij hier uitbeeldt. Het contrast tussen de eenvoud van de steen en de rijkdom van de gebeitelde verguldsels wordt weergegeven door de complementariteit van de blauwe en oranje kleuren. Het ankerpunt van de kabel verliest zich in het hemelse licht. Het penseel van de kunstenaar slaagt erin om uiting te geven aan de hallucinante beweging van het wierookvat. De regelmatige bogen van de gewelven worden mee opgenomen in de reusachtige schommelbeweging. De blik, gemagnetiseerd door de gloeiende bota, vervolgt zijn traject naar het oneindige. De kracht van de rotatie ontmantelt het decor : de zuilen en de gewelven raken verstrikt. De kijker wordt gegrepen door hoogtevrees alsof hij zelf werd meegesleurd in de waanzinninge slingerbeweging van de gewijde slinger. Het wervelend kielzog van de wierook neemt ons mee naar het oneindige.

2008 - Spy (België)

Lectoure


Marcel Lucas beklemtoont de belangrijke kracht van dekathedraal van de Sainte Marie de Saint-Bertrand-de-Comminges door het bouwwerk breeduit in het midden van het schilderij te situeren. Ze neemt quasi de volledige ruimte in verstrengeld in een vegetatie die haar schijnt te dragen. De Heuvel van licht is omgeven door het roodgloeiend vuur van de basis. En dit licht trekt zich op in afwisselende bundels van blauw en oranje licht. Dit bijna hemels ritme van steunberen die met hun rug leunen tegen de klokketoren welke de blik naar de hoogte leidt en ze opheft tot een bewonderenswaardig orgelpunt.

2009 - Spy (België)

Saint-bertrand de Comminges


Marcel Lucas beklemtoont de belangrijke kracht van dekathedraal van de Sainte Marie de Saint-Bertrand-de-Comminges door het bouwwerk breeduit in het midden van het schilderij te situeren. Ze neemt quasi de volledige ruimte in verstrengeld in een vegetatie die haar schijnt te dragen. De Heuvel van licht is omgeven door het roodgloeiend vuur van de basis. En dit licht trekt zich op in afwisselende bundels van blauw en oranje licht. Dit bijna hemels ritme van steunberen die met hun rug leunen tegen de klokketoren welke de blik naar de hoogte leidt en ze opheft tot een bewonderenswaardig orgelpunt.

2006 - Spy (België)

Albi


De kathedraal van Albi, uiterlijk ontmanteld, transformeert zich onder de verfborstel van Marcel Lucas in een werk helemaal doordrongen van harmonie, van licht, van vrede. De kunstenaar vat zijn visie mooi samen zowel inwendig als uitwendig. Op de achtergrond tekent de kathedraal zich af als silhouet dat zich terugtrekt en de picturale en architecturale rijkdom van zijn interieur ontsluiert. De koningsblauwe gewelven bestralen het geheel van het werk. Het voorplan wordt omgord door een afsluiting welke, in plaats van de visie van schilder in te perken, dient als het vertrekpunt, de deur die zich opent naar het ontdekken van het majestueuze karakter van deze plaats. Een vermenigvuldiging van gewelven, van bogen en arabesken in zoveel kleurnuances, geeft u zin om meer te ontdekken en om zich te doordringen van deze toch zo specifieke atmosfeer.

2007 - Spy (België)

Les Jacobins de Toulouse

Deze zuilen van palmbomen van de kerk der Jacobijnen van Toulouse zijn levende bomen. Marcel Lucas geeft er zich aan over, met een hart vol vreugde.Hij stelt zich lager op dan de aarde, observeert ze van onder-uit, accentueert hun duizelingwekkende hoogte. De wortels zoeken hun weg en ontplooien zich als een takkenwerk.En zo vinden we onszelf “verstijfd” door deze paarsachtige bundel die vanuit het hart van het schilderij ontspruit. Gekheid van bogen en loofwerk. Spiraalvormig ritme van doorgangen van elke grootte die zich openen om zich dan opnieuw te sluiten. En zo worden we ondergedompeld in de troebele wateren van het werk van Marcel Lucas.

2005 - Spy (België)

L'Oppidum d'Ensérune


Naargelang de seizoenen, de aanblik van de hemel, de structuur van de beplantingen neemt de rondvormige site van het drooggelegde meer van Montady lager gelegen dan het Oppidum van Ensérume, diverse kleuren aan welke naast elkaar liggen en zich afwisselen in een ritme van perfecte geometrie. In de verte hernemen de golvingen van de natuur hun plaats in om zich dan te verliezen in de hemel.Marcel Lucas, een colorist zonder gelijke, heeft er een draaikolk van gewaagde kleuren van gemaakt waarin de complementaire kleuren elkaar een teken geven, de vervloeiingen naar het centrum toe afnemen. Hij versterkt het trechtereffect door deze transparante spiraal welke alles om zich heen in zijn middelpunt lijkt op te zuigen. Hieruit ontspringt dan een aquaduct die de compositie diagonaal doorkruist. Het blauw antwoordt op het oranje. De schaduw herinnert aan het licht en maakt het perspectief evenwichtigHet zicht door een gewelf op het voorplan is dit wat men vanuit het oppidum heeft doorheen de bomen.

2007 - Spy (België)

Saint-Guilhem le Desert

De regelmatige en harmonieuze vormen van de abdij van Saint-Guilhem-le-Désert komen duidelijk tot hun volle recht en de vurige kleuren richten de blik van de kijker op dit meesterwerk van de Romaanse kunst.Men merkt duidelijk het horizontaal karakter van de constructie op welke opgaat in het dorp. Hier geen hoge torens noch klokkentorens die naar de hemel reiken, het verticale element hier is het omliggende gebergte.Marcel Lucas heeft deze alom aanwezige warmte die zich van de okergele stenen afscheidt gevoeld en dit gevoel versterkt door letterlijk het bouwsel te omcirkelen met een weelderige vegetatie geschilderd in koude, groene, blauwe en bruine tinten. De overweldiging van het schilderij door het plantaardige suggereert ook de ligging van de abdij ingesloten en bijna opgesloten in de bergengtes van de Hérault.Men blijft lange tijd gehypnotiseerd voor deze bijna tot leven komende weergave en door de warmte welke dit werk doet schitteren.

2005 - Spy (België)

Conques


De abdijkerk van Conques rijst op uit dit volledig groen dal, in al zijn architecturale kracht in een prachtig boeket van klokkentorens. Romaans, stoutmoedig slank, daagt ze de ruwe helling uit waarin ze geworteld is. Gebouwd in okerkleurige kalksteen schijnt ze te spelen met het evenwicht.Het is dit alles dat Marcel Lucas vertaald heeft in een dominantie van groene en gele kleuren, in een vervorming van het verticale dat zich in bochten kronkelt en zich in blauwachtige pijlen uitstrekt naar een pas ontstane hemel.

2005 - Spy (België)

Le Puy-en-Velay


De kapel van Sint-Michiel van Aiguilhe troont in het midden van een cirkelvormige kom van Le Puy op het einde van een neck, een vulkanische rots van traag geërodeerde en afgekoelde basalt.Dit is het wat Marcel Lucas in het midden van zijn doek plaatst met kleurschakeringen die met elkaar contrasteren en zo het accent leggen op de ronddraaiende vorm. “Zijn Puy” wordt een kakofonische toren van Babel, voor hem een gedroomde gelegenheid om de architectuur open te breken en de continuïteit van de 268 trappen te doorbreken om zo de kijker buiten adem te plaatsen in deze aangrijpende beklimming naar de hemel.

2009 - Spy (België)

La Chaise Dieu


Marcel Lucas geeft ons een zeer sterk beeld van het oksaal van de abdijkerk van La-Chaise-Dieu dathij schildert met dieprode kleuren, bruin, oranje in een geweldige golfbeweging welke zich uitstrekt tot de gewelven.Deze barrière wordt een springplank en leidt de blik naar dit vergulde licht van de goddelijke welke op het hoogste punt van dit bouwwerk gloeit. De schilder transformeert de gewelfde vensteropeningen in het oksaal in een golvend koor, doorprikt met duizend vensters. De kleurenrijkdom uit zich in intens groen en blauw die het centrale schijnsel nog intenser maken dat zo alle blikken op zich aantrekt.Alles in dit werk toont de capaciteit van Marcel Lucas om de realiteit te vertalen in een lyrisch en gepassioneerd lied.

2005 - Spy (België)

Vezelay


De kathedraal van Sint-Madeleine in Vézelay is één van de eerste plaatsen waaraan Marcel Lucas gewerkt heeft.Zijn werk valoriseert de structuur van het schip, het perspectief en het ritme van de tweekleurige stenen die de blik naar het door helderheid overweldigde koor leiden.Marcel LUCAS verwerkt er als watermerk een vergezicht van de torens van de kathedraal in.De heuvels rond Vézelay zijn bebost en, in het schilderij, komt de boom dan ook onvermijdelijk terug als een subtiele dekmantel met vele tentakels welke het heldere verlichte schip van de kerk omhelst, er zich mee verstrengelt en het tegelijkertijd afbakent.

2005 - Brugge (België)